20 januari 2020, 15:17:21

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


WA verzekering en oudervereniging

Gestart door wilbert, 13 februari 2005, 18:48:11

« vorige - volgende »
Omlaag

wilbert

Sinds kort is onze ouderraad overgegaan in een oudervereniging. Hierdoor is de rechtspositie gewijzigd. Een oudervereniging is een rechtspersoon en het bestuur kan waarschijnlijk niet meer op de persoonlijke AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) terugvallen. Volgens ons schoolbestuur vallen activiteiten van de oudervereniging in opdracht van de school en gemandateerde activiteiten onder de WA verzekering die het bestuur afgesloten heeft. Dit is voor ons een lastige beperking omdat we alles expliciet met de school af moeten spreken en bovendien zijn er mogelijk nog steeds zaken die buiten de verzekering vallen waarvoor de oudervereniging zelf een WA verzekering af moet sluiten om risico af te dekken. Ik vind dat de WA verzekering aansprakelijkheid van de oudervereniging moet dekken voor zaak- en letselschade van alle bijkomende en bijgehorende activiteiten in de ruimste zin van het woord. Wie heeft er ervaring met deze materie en kan mij een advies geven?

CH

#1
23 februari 2005, 02:39:52 Last Edit: 23 februari 2005, 02:40:31 by CH
Beste Wilbert,

Ik vraag mij af of jullie wel een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. In dat geval zal het met de aansprakelijkheden als bestuurder wel meevallen. Je bent immers slechts peroonlijk aansprakelijk als je evident wanbeleid hebt gevoerd en daar schade uit voortvloeit. Die aansprakelijkheid - de zgn. bestuurdersaansprakelijheid is ook niet gedekt door de WA-polis van de school. Dat gaat over activiteiten van de ouders - ook niet-bestuursleden van de oudervereniging - voor de school. Stel een overblijfouder morst een pakje chocolademelk over de kleren van een kind of door onoplettendheid krijgt een kind een ongeluk. Die schade dekt de verzekering van de school (de dekking is i.h.a. de zelfde als waarvoor het personeel is gedekt). Voor bestuurders bestaan speciale WA-verzekeringen maar die dekken weer geen chocoladevlekken e.d.

Ik vraag mij af welke activiteiten je organiseert met de schoolkinderen die niet de goedkeuring hebben van de directeur?

Voor alles wat jullie doen met of ten behoeve van de leerlingen of in de school tijdens schooltijd of schoolactiviteiten hebben jullie nl. de goedkeuring van de directeur nodig. Die is en blijft eindverantwoordelijke.

Mvg,

Cees

wilbert

We zijn een oudervereniging met volledige rechtsbevoegdheid. We organiseren, samen met de school, een activiteit op zondagmiddag. Hier komen ook kinderen en ouders die niet op onze bassisschool zitten. Deze vallen buiten de WA-verzekering van de school. Dit heeft het schoolbestuur aangegeven. Ze hebben ons geadviseerd om hiervoor zelf een verzekering te nemen.

Vriendelijke groeten,
Wilbert

CH

#3
25 februari 2005, 11:08:17 Last Edit: 31 januari 2006, 01:05:30 by CH
Beste Wilbert,

De school heeft daarin helemaal gelijk. Dergelijke activiteiten op zondag vallen niet onder de verzekeringspolis van de school. Je fungeert dan als gewone vereniging en niet als oudervereniging verbonden aan een school. Laten jullie statuten dat wel toe?

Met vriendelijke groet,


Cees

wilbert

Beste Cees,

De activiteit op zondagmiddag (intocht van Sinterklaas) valt wel onder de schoolverzekering omdat het als buitenschoolse activiteit aangemerkt wordt. De oudervereniging organiseert deze activiteit in overleg met de leerkrachten en de directeur. Nagenoeg alle leerlingen en de meeste leerkrachten zijn aanwezig. De kinderen doen voordrachten onder leiding van de leerkrachten. Er worden ook peuters die nog niet op school zitten en hun ouders, opa?s en oma?s uitgenodigd. Deze zouden dan niet onder de schoolverzekeringen vallen.

Het schoolbestuur heeft ook gezegd dat de jeugdvierdaagse, waaraan veel oudervereningen met schoolkinderen aan deelnemen, onder de schoolverzekeringen vallen. Dit wordt dan als een buitenschoolse activiteit gezien.

We hebben statuten die op de NKO-statuten gebaseerd zijn. De doelstelling is:
1.De vereniging stelt zich - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen.
2. De vereniging zal haar taak uitoefenen in overeenstemming met de leer van de R.K. kerk en ge?nspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.

Mijnsinziens vormen de statuten geen belemmering voor buitenschoolse activiteiten die door het bestuur goedgekeurd zijn.

Vriendelijke groeten,
Wilbert

CH

Beste Wilbert,

Als het als buitenschoolse activiteit wordt aangemerkt die onder de verantwoordelijkheid valt van de directeur, dan val je onder de verzekering van de school, net zoals het personeel dat eventueel deelneemt aan die activiteit. Ik kreeg echter de indruk dat het een wekelijks terugkerende activiteit was die los stond van de school.

Kernpunt is of de school de verantwoordelijkheid draagt. Zo ja, dan is de verzekering van de school van toepassing.

De statuten van een OV staan niet aan het organiseren van activiteiten voor en met de school in de weg. Maar ik kreeg juist een wat andere indruk.

MVG,

Cees

Omhoog