28 september 2020, 21:34:39

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


Aantal vragen over handelen van bestuur

Gestart door ivd1976, 10 juni 2015, 12:11:32

« vorige - volgende »
Omlaag

ivd1976

Hoi,
Sinds 2 jaar ben ik ouderraadslid van de school van mijn dochter. Dit betreft speciaal onderwijs, dus de kinderen komen niet allemaal uit dezelfde plaats.
Nu zijn er wat vragen bij mij gekomen naar aanleiding van het handelen van het bestuur.

Het is ermee begonnen dat de ouderraad is veranderd van een vereniging in een stichting.
Dit is niet besproken met de leden maar door het bestuur besloten.
Heb ik op zich niet zo'n probleem mee dat dit veranderd is, alleen de manier waarop.

Nu is er tijdens een eerdere vergadering door het bestuur aangekaart dat de school graag klassenouders wil. Hierop is door een aantal leden al gezegd dat dit moeilijk te organiseren is, puur ook om het feit dat niet alle ouders aan school staan om hun kind te brengen en te halen. Het is nu al vaak moeilijk om uberhaupt vervoer te regelen voor een uitstapje.

Tijdens de laatste vergadering is er een concept voorgelegd, waarin klassenouders automatisch lid zijn van de ouderraad. Verder mag je dus geen lid zijn van de ouderraad, als je geen klassenouder bent. Het bestuur is hiervan uitgesloten.
Daarop is hevig protest gekomen van een aantal leden, omdat zij geen klassenouder willen zijn.
Dit concept is toch besproken met de directrice, terwijl veel leden dus hierop tegen waren.
Nu is het goedgekeurd door de directrice en het ligt nu bij de leraren.

Nu is het ook zo dat er ook een nieuwe vorm van vergaderen is ingegaan. Hierbij worden geen onderwerpen behandeld, die niet vooraf op de agenda zijn gezet en er is geen rondvraag.
Tevens is er per onderwerp een vast aantal minuten ingesteld. Is de tijd om maar het lid nog niet uitgepraat, helaas, jammer, volgende onderwerp. Hiermee wordt iedereen dus zeer doeltreffend monddood gemaakt.

Tevens is er een gerucht dat degene die voor het concept klassenouder en de nieuwe manier van vergaderen, volgend jaar de nieuwe voorzitter wordt. Zij is nu geen lid van de ouderraad.

Mijn vragen zijn als volgt:

1. Mag een bestuur zomaar een beslissing nemen over zulke zaken als klassenouders, zonder een meerderheid van de stemmen van de ouderraadsleden?

2. Mag het verplicht worden om klassenouder te worden als je ouderraadslid wil blijven?

3. Kan dit zomaar dat iemand voorzitter wordt, zonder ervoor gekozen te worden door de andere ouderraadsleden?

4. Zijn er bepaalde verplichtingen/regels waar een bestuur/ouderraad aan moet voldoen nu het een stichting is?

Ik hoop dat iemand mij antwoorden kan geven.

Mvg
Ingrid

CH

Beste Ivd,

Ik neem aan dat het om speciaal (naar ik vermoed: bijzonder) basisonderwijs gaat dat door het rijk wordt bekostigd.

Als er een ouderraad was in de vorm van een vereniging dan is de vraag eerst of het een formele vereniging is (via de notaris) of een informele vereniging (niet via de notaris).

Als het een formele vereniging is dan hebben de leden (ik neem aan dat de ouders lid zijn) het voor het zeggen en zeker als het een omzetting naar een stichting betreft. Daar heeft het bestuur niets over te zeggen. Dat vloeit gewoon voort uit het feit dat een formele vereniging wordt gezien als een aparte (rechts)persoon die zelf bepaalt wat ze doet of niet. Staat allemaal in het Burgerlijk Wetboek, boek 2.

Het bestuur mag een dergelijke OV niet dwarsbomen of feitelijk verbieden. Daar is jurisprudentie over van de Landelijke geschillencommissie.

Kortom die situatie hoef je niet te accepteren. Maar dan moet je wel alle ouders meekrijgen en bij een reguliere school is dat al lastig en bij een speciale school nog lastiger omdat de ouders heel verspreid wonen.

Als het een informele vereniging was dan geldt hetzelfde mits die vereniging zich ook echt als vereniging gedroeg (verkiezing van bestuursleden, jaarverslagen, jaarlijkse ledenvergadering, verantwoording tegenover de leden/ouders over het beleid en de financien enz.).

Gedroeg de informele OV zich niet als een echte vereniging, dan heeft het bestuur het recht om op een dergelijke wijze in te grijpen.

Dat was dus antwoord op de vraag of het bestuur zelf van de OV een ouderstichting mocht maken.

Tweede vraag is hoe het zit met de wijze waarop het bestuur vorm wenst te geven aan die ouderstichting.

De vraag is wie de stichting heeft opgericht en wie het bestuur van die stichting vormen en hoe de statuten en het huishoudelijk reglement van die stichting luiden. Als het schoolbestuur (officieel heet dat: het bevoegde gezag) de stichting heeft opgericht en binnen de stichting de touwtjes in handen heeft (wat ik vermoed) dan mag zo'n bestuur in principe heel veel bepalen,

Maarrrrr ... er is een hele grote 'maar' en daar heb ik je niet over gehoord en dat is de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad. Die heeft hier instemmingsrecht voor. Als die heeft ingestemd dan is het toch een beetje einde verhaal. Ik zou dus maar eens in gesprek gaan met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Omhoog