19 juni 2019, 07:46:22

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


Schenkingsrecht 2015 ANBI instelling, Administratieve en financiele overdracht

Gestart door OBSDeKrul, 09 december 2014, 11:15:47

« vorige - volgende »
Omlaag

OBSDeKrul

Goedendag,

Wij hebben afgelopen jaar een ORwisseling gehad daarbij is de administratieoverdracht problematisch geweest en zitten er wat onduidelijkheden in, en ontbreken er boekjaren.

In ieder geval zijn wij in de afgelopen maanden tot de ontdekking gekomen dat we een informele vereniging zijn en is er nog steeds een moeizame discussie over het wel of niet oprichten van een formele vereniging. Doordat we geen formele vereniging zijn, valt de uiteindelijke financiele verantwoordelijkheid voor de afgelopen jaren onder school.

Met het oog op de wetswijzigingen in het  nieuwe schenkingsrecht wetgeving per 1 januari 2015 en de ANBI-instellingen, waarbij er schenkbelasting betaald zou moeten worden (over welk bedrag is mij nog niet duidelijk) indien de schenker bepaald waaraan dat geld besteed moet worden, eist de school nu dat de ORgelden naar de rekening van de School over geboekt moeten worden en dat de administratie eveneens overgedragen moet worden. En dat vanaf het nieuwe schooljaar de ouderbijdrage rechtstreeks door de school geincasseerd gaat worden.

De vraag is, of de school dit zomaar kan eisen omdat we een informele vereniging zijn. Of mogen wij alsnog het recht voorbehouden om een formele vereniging op te richten. maar hoe is het dan gesteld met het schenkingsrecht.. want op www. rijksoverheid.nl laat dit ook nog qua informatie te wensen over, wanneer de schenkingsbelasting dan wel of niet toegepast zal worden.

CH

Er zitten een paar misverstanden in deze vraag.
[1] Niet elke onzelfstandige OR valt onder de financiele verantwoordelijkheid van de school. Als de OR zich als een echte vereniging, bezit zij tot op zekere hoogte rechtspersoonlijkheid en een eigen financiele verantwoordelijkheid. De praktijk is echter dat een dergelijke OR zich niet als een vereniging gedraagt. Praktisch gesproken i.h.a. juist maar niet als algemene regel.
[2] Het is een misverstand dat ouderbijdragen giften vormen. Er staan immers activiteiten voor de kinderen tegenover; de ouders ontlenen daardoor aanspraken aan de ouderbijdrage. Pas als duidelijk is dat aan de bijdrage van een ouder helemaal niets tegenover staat, kan sprake zijn van een gift. De begiftigde is pas schenkingsrecht verschuldigd als dit dik boven de 2000 euro is (waarbij de gewone ouderbijdrage natuurlijk niet meetelt). Eerlijk gezegd ken ik uit mijn ervaring geen enkele OR die hiermee geconfronteerd is geworden. Ik weet niet wat voor school jullie zijn maar i.h.a. zou ik me niet druk maken over schenkingsrecht.
[3] Het is voor een informele OR onmogelijk om een ANBI te zijn. Dus die wetgeving ziet helemaal niet op jullie.
[4] Strikt juridisch gezien, kan ook een informele OR zelfstandig bestaan tegenover het schoolbestuur. Dat leidt alleen tot ellenlange en doorgaans vruchteloze discussies omdat schoolbesturen doorgaans niet voldoende juridisch geschoold zijn. De meeste OR'en leggen zich daar dan bij neer en zien af van een eventuele gang naar de geschillencommissie.
[5] Het schoolbestuur moet zich er wel van bewust zijn dat zij zichzelf opzadelen met een enorme administratieve rompslomp. Het schoolbestuur moet met elke ouder voor elk schooljaar een overeenkomst sluiten waarbij de ouder zich geheel vrijwillig verplicht de ouderbijdrage te betalen. Als ze dat niet doen dan loopt de school het risico dat ouders hun geld gaan terugeisen op grond van onverschuldigde betaling. Verder zal het schoolbestuur zich met betrekking tot de hoogte en de besyeding zich met de MR moeten verstaan. Voorts voor de kinderen van de niet betalende ouder die bijv. niet mee mogen op excursie of schoolreis, dient de school een effectief alternatief op school te hebben. Dus alleen ophokken mag niet. Dit is de reden dat veel schoolbesturen liever hebben dat de OR zelfstandig wordt.
[6] Jullie zijn geen informele vereniging omdat jullie je administratief niet als vereniging gedragen. In zoverre heeft het schoolbestuur wel een punt.
[7] Waar je het helemaal niet over hebt, en dat is wel de belangrijkste overweging om van een informele vereniging een formele te maken, is de aansprakelijkheid. Nu zijn jullie zelf aansprakelijk. Als je een bestuur bent van een formele vereniging dan is de vereniging aansprakelijk. Het bestuur is alleen aansprakelijk bij wanbestuur en dan moet er heel wat aan de hand zijn.

Omhoog