19 juni 2019, 09:16:28

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


Wettelijke verplichting regelen kinderopvang

Gestart door KarinW, 14 januari 2009, 15:25:12

« vorige - volgende »
Omlaag

KarinW

•   Overblijven. Moet de school nu zorgen voor een ruimte en verzorging tijdens de tussenschoolse en buitenschoolse opvang of is het zo dat de school alleen een mogelijkheid tot het verkrijgen van die opvang moet aanbieden.

Wij hebben namelijk geen buitenschoolse opvang, we verwijzen hiervoor naar Stichting Kinderopvang Achtkarspelen. En de tussenschoolse opvang is momenteel wel geregeld, maar niet naar onze wens. Wij wilden dat ook door de Stichting laten doen, maar die kan ons momenteel geen personeel leveren om dit te doen.
Er is nu een discussie op school ontstaan dat een gedeelte van de ouders zegt dat school er wettelijk toe verplicht is om de opvang volledig te regelen. Dus eigenlijk kant en klaar aan te bieden. Is dit zo of volstaat de school met het aanbieden van een mogelijkheid tot het regelen van opvang. Dus de kanalen aanbieden.

CH

Beste KarinW,

Op de school rust alleen een inspanningsverplichting om de tussenschoolse opvang te organiseren. Er bestaat dus geen absolute verplichting om TSO aan te bieden. Maar niets doen mag de school ook niet. In samenspraak met de oudergeleding van de MR zou dan een modus moeten worden gezocht. Is zelf organiseren door de ouders (bij ons doet de OR dit) geen optie dan zal naar het extern inhuren van een kinderopvangbedrijf moeten worden gezocht. Lukt dat niet omdat er geen aanbod is dan heeft de school zich m.i. voldoende ingespannen en heeft dan ook voldaan aan zijn wettelijke plicht. Maar alleen maar kanalen aanbieden lijkt  mij te passief. De school zal actief naar oplossingen moeten zoeken c.q. de bestaande, kennelijk niet bevredigende TSO zodanig verbeteren dat die wel of in elk geval meer voldoet.

Ik begrijp dat u niet de OR maar de school vertegenwoordigt. U heeft dan binnen de lumpsum een in beginsel geoormerkt budget voor de coördinatie van de TSO tot uw beschikking. Dat biedt wellicht financiële mogelijkheden om de bestaande TSO te verbeteren.
Er bestaat ook een subsidieregeling voor de scholing van overblijfouders. Het aanvraagformulier kunt u op de website van het CFI downloaden; u dient het dan voor 1 juli bij het CFI in te leveren.

Maar elk nadeel 'heb' z'n voordeel: door de financiële crisis zullen veel banen in andere sectoren verloren gaan wat kansen biedt voor de kinderopvangsector. Dus wellicht is het een tijdelijk probleem.

Met vriendelijke groet,

Cees

Omhoog