18 juli 2019, 08:23:46

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


verduistering kasgeld

Gestart door lariek, 13 juni 2006, 16:12:41

« vorige - volgende »
Omlaag

lariek

Weet iemand wat de correcte manier van handelen is als een penningmeester van een ouderraad het kasgeld heeft verduisterd? Hoe moet je dit verder aanpakken?

CH

Beste Lariek,

Eerst moet je precies weten wat verduistering is.

Art. 321 Wetboek van Strafrecht (Sr.) geeft de volgende definitie:

Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeƫigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Mij lijkt zelfs dat de penningmeester kan worden aangeduid als een beheerder van een stichting (als jullie dat zijn) en op die vorm van verduistering staat een nog zwaardere straf (art. 323 Sr), nl. 5 jaar gevangenisstraf!

Kort gezegd: er is sprake van verduistering als iemand het geld dat hij beheert voor een ander, steelt.

Het moet opzettelijk zijn gebeurd; het mag dus geen per ongeluk of door onkunde gemaakte fout zijn.

Er is niet een weg de enige correcte. Dat hangt van de omstandigheden af. Om wat voor bedrag gaat het, hoe hard is het bewijs, kan het niet berusten op een vergissing, een foutje of een verkeerd uitgelegde afspraak?

Als eerste, zou ik die penningmeester daar eens mee confronteren en vragen wat hij/zij daartegen in kan brengen. Geef hem/haar dan ook de kans om tot inkeer te komen. Komt daarop geen acceptabele reactie dan zou ik aangifte doen bij de politie. Verduistering wordt als ernstig misdrijf beschouwd.

Tijdens een strafrechtprocedure mogen benadeelden een schadevordering indienen. Je moet dat dan wel direct bij de aangifte bij de politie melden; je krijgt dan een zgn. voegingsformulier. Neem verder contact op met het Informatiepunt Slachtoffers in jouw arrondissement.

Maar je moet wel zeker zijn van je zaak. Zelf heb ik ook wel eens een administratie van een ouderraad (stichting) doorgeploegd omdat dergelijke verdenkingen bestonden maar ik kon alleen concluderen dat niet alle uitgaven waren gedekt door rekeningen maar niet dat dat geld niet echt was uitgegeven en ten goede was gekomen aan de penningmeester. Heel erg slordig allemaal maar niet strafbaar.

Doe je lichtvaardig aangifte dan kun je zo iemand mogelijk ten onrechte sterk in zijn/haar reputatie schaden.

Veel wijsheid toegewenst.

Cees

Omhoog