Scholenonderzoek

Uit een persbericht:

Veel ouders vinden het moeilijk om hun mening te geven over de basisschool van hun kinderen.
Je wilt best iets kwijt maar hoe weet je dat jouw mening echt anoniem blijft?
www.scholenonderzoek.nl is een landelijke organisatie die zich tot doel heeft gesteld om iedere ouder in Nederland de kans te geven zijn/haar mening te geven, zonder dat de school daarbij inzage heeft in je persoonsgegevens.
De enquete is beschikbaar in 6 verschillende talen (waaronder Turks, Arabisch, Frans en Papiaments) en richt zich op thema’s zoals het contact tussen de leerkracht en leerling, pestgedrag, hygiene en nog veel meer onderwerpen waarover ouders een mening hebben.

Het Nationale Onderzoek Tevredenheid Onderwijsinstellingen

Het is belangrijk voor scholen om te weten hoe ze ervoor staan. Gedegen onderzoek kan helpen bij het doorvoeren van verbeteringen, zodat men hogere prestaties kan leveren.
Één van de belangrijkste bronnen van informatie hiervoor is de mening van de ouders van leerlingen. Wat vinden zij van uw manier van lesgeven? Hoe ervaren ouders het persoonlijk contact tussen hun kind en leerkracht? Op welke wijze willen de ouders bij de school betrokken zijn? Maar ook: wat vindt men van bijvoorbeeld de parkeergelegenheid rond de school of de speeltoestellen op het schoolplein?
Het NOTO staat voor Nationaal Onderzoek Tevredenheid Onderwijsinstellingen en is het eerste landelijke onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs en faciliteiten op (basis)scholen in Nederland.
Dit onderzoek is op 24 juni 2008 officieel geopend door Commissie-Dijsselbloem lid en Tweede Kamer lid Boris van der Ham.
Het onderzoek, dat in samenwerking met AVS werd opgezet, zal worden uitgevoerd door het Centrum voor Online Onderzoek te Hilversum via de landelijke website www.scholenonderzoek.nl

Belangstelling van Balkenende en Dijksma

Woensdag 24 juni jl. is het NOTO officieel aan de pers gepresenteerd. Minister-president Balkenende heeft gevraagd, hem op de hoogte te houden van de resultaten op landelijk niveau. Ook de staatssecretaris van Onderwijs, mevrouw Dijksma is geïnformeerd over het initiatief, dat aansluit bij verschillende speerpunten in haar beleid.

Anonimiteit gegarandeerd

Deelname aan het NOTO is altijd anoniem voor ouders. De gegevens van de ouders worden niet gekoppeld aan hun naam. De rapportages over de deelnemende scholen zijn eveneens anoniem; alleen de schoolleider ontvangt een rapportage over de school. De gemiddelde scores van vergelijkbare scholen (bijvoorbeeld Jenaplanscholen of Katholieke scholen) worden op landelijk niveau met elkaar vergeleken, maar altijd anoniem (tenzij de school zelf aanleiding zou zien om de publiciteit te zoeken met de resultaten van de school !)

Inhoud enquête

De enquete bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

  • Algemene indruk van de school
  • Kwaliteit van het onderwijs en de leerkrachten
  • Contact van ouders met de school, mate van en gewenste betrokkenheid
  • Visie van ouders op ontwikkelingen als inclusief onderwijs, passend onderwijs en competentiegericht onderwijs
  • Kwaliteit van de informatievoorziening (nieuwsbrieven etc.)
  • HygiëneKwaliteit van het lesmateriaal
  • Secundaire voorzieningen (klimmateriaal, parkeren etc.)
  • … en nog veel meer

Indien u de vragenlijst in wilt invullen, klik dan op onderstaande link :
http://www.scholenonderzoek.nl/?p=2&l=1

Begin 2009  zal in de media (TV, kranten en internet) aandacht worden besteed aan het onderzoek om op die manier ouders ook landelijk te informeren.
Onder de deelnemende ouders worden 3 prachtige ASUS-laptops verloot.

Speak Your Mind

*