Reclame

Heeft u iets aan te bieden dat voor scholen/ouderraden interessant kan zijn, plaats dan een bericht in de vraagbaak bij het relevante onderwerp. Maak in het bericht duidelijk dat je reclame maakt voor jezelf of voor je bedrijf.
Wij verzoeken eenieder vriendelijk niet de e-mail adressen van de leden te gebruiken voor reclame-doeleinden of leden via eventueel beschikbare telefoonnummers (van scholen) te bellen.