Ingezonden verzoek

Onderstaand verzoek is naar ons gemaild door Paul van der Klein

Na 30 jaar advieswerk jeugdbeleid heb ik het roer omgegooid. De effecten van jeugdbeleid op het welzijn van individuele jeugdigen is doorgaans minimaal. Het onderwijs heeft vooral oog voor leerprestaties en minder voor hetgeen de individuele leerling bijzonder maakt. Dat kan beter. Vandaar dat ik me met een groepje partners rechtstreeks op groepen jeugd en hun groepsleerkracht wil richten. Aan hen de vraag of zij samen met ons en met elkaar willen ontdekken wie zij eigenlijk zijn, wat hen uniek maakt. In een gastles kunnen we met bijzondere werkvormen een klimaat realiseren dat duurzaam fijn, veilig en open is. In dat klimaat kunnen kinderen door verhalen en/of tekenen en/of praten dichter bij zichzelf en bij hun klasgenoten komen.

Behalve bewustzijnsontwikkeling verwachten we duurzame resultaten in de vorm van een fijne sfeer in de groep en meer genieten van elkaar. Dat dit uiteindelijk ook invloed heeft op de leerprestaties staat natuurlijk buiten kijf.

Meer hierover vind je op onze website en een verslag van een (MBO-)docent over onze gastles vind je hier.

We zoeken ouders en ouderraden om hen hierover informeren, we kunnen een ouderavond hierover verzorgen en we zoeken nog pilots om samen met kinderen en hun groepsleerkracht te onderzoeken wat wij gezamenlijk aan duurzame resultaten kunnen behalen.

Speak Your Mind

*