Fondsenwerving

Cartridge United

Comments

 1. Goedemiddag,

  Bij toeval kwam ik bij vraagbaak terecht en zie hier reacties op verkoopacties van verschillende commerciele bedrijven.

  Ik heb mijn bedrijf Goberg Fondswerving vorig jaar opgestart als reactie op de vaak veel te dure verkoopacties en de niet toereikende ondersteuning welke hierbij aangeboden wordt. Met mijn bedrijf kijk ik in eerste instantie naar de belangen van de deelnemende organisaties en bied hun haalbare resultaten. Ik kan ook wel artikelen gaan aanbieden voor € 1,50 en als verkoopprijs aangeven € 5,00 en u heeft in winst van € 3,50 per artikel. Maar di vind ik niet reeel en geef adviesverkoopprijzen aan welke geloofwaardiger zijn. Zie hiervoor mijn website. Ik zag zelfs een reacte van een Belgische aanbieder op uw site wenskaartenshop.be met dure kerstkaarten.

  De verkoopacties welke ik tot nu toe heb mogen helpen begeleiden en ondersteunen bij scholen en andere organisaties zijn tot volle teveredenheid verlopen. En deze organisaties zie ik ook volgend jaar weer mee doen.

  Mijn vraag is dan ook kan elk bedrijf high five, baltus, bloom, http://www.bloembollenactie.com en nl (een paar die ik tegenkwam) reacies op uw site plaatsen. Als dit de bedoeling, opzet is waar kan ik mijn reactie plaatsen?

  Met vriendelijke groet,

  Gooi(tzen) van den Berg
  Goberg Fondswerving Twello
  http://www.goberg.nl

 2. In de vraagbaak is een rubriek over sponsoring en fondsenwerving. Hier kunt u uw bedrijf aanprijzen. Het moet in het bericht duidelijk zijn dat het om reclame gaat en verder is natuurlijk de restrictie dat het om iets moet gaan wat voor scholen interessant is. De bedoeling van het Ouderraad Netwerk is het verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie voor ouderraden en iedereen die daarin kan bijdragen is welkom.

 3. Omdat sponsoracties op grote schaal plaatsvinden is het van groot belang origineel te blijven. Daarbij wil je ook geen financiële risico’s lopen en niet al te veel hoeven regelen, maar natuurlijk wel een hoge opbrengst binnen halen. Sponsoractieplan heeft de behoeften van scholen eens goed op een rijtje gezet en op basis daarvan een aanbod van sponsoracties samengesteld. Voor ons is dit geen commercieel avontuur; onze marges zijn minimaal, de visie gericht op maatschappelijke betrokkenheid en we stimuleren scholen geld in te zamelen voor goede doelen. Heel veel succes gewenst met jullie fondsenwerving en nog belangrijker: veel plezier!

 4. Sponsoractieplan over zelfredzaamheid van scholen. ( http://www.sponsoractieplan.nl )
  Fondsenwerving van basisscholen: bittere noodzaak?

  Bezuinigingen van 90 miljoen euro op de onderwijsbegroting voor het primair onderwijs, achterhouden van geld voor het schoolonderhoud, oplopende tekorten in de ouderraadkas.
  Voorvallen die een zware stempel drukken op het basisonderwijs en ten koste gaan van de leeromgeving voor de leerlingen. We lopen op tegen de verschraling van de onderwijskwaliteit en versobering van de schoolinrichting.

  Directe gevolgen lopen uiteen van het uitblijven van nieuw creatief lesmateriaal, extra boeken voor de schoolbieb en decoratie van de school, tot het verlagen van de klassenbudgetten, bedoeld voor cadeautjes en aankleding van het lokaal.
  De gevolgen op de langere termijn zijn kwalijker als niet meer gespaard kan worden voor grotere uitgaven. De leerlingen worden dan speeltoestellen, computers, zandbakken, interactieve schoolborden en sport- en spel materiaal onthouden.
  Bij openbare scholen is de situatie nu al nijpend. Uit recentelijk onderzoek van de Algemene Onderwijs Bond blijkt dat gemeenten in totaal 300 miljoen euro van de schoolbegrotingen achterhouden, bedoeld voor het onderhoud van schoolgebouwen. Openbare scholen zijn reeds genoodzaakt die tekorten aan te vullen met geld dat is gebudgetteerd voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de schoolinrichting.

  De tentakels van de economische crises hebben ook de ouderschapskas in hun greep. De ouderraad (OR) ziet tekorten ontstaan, doordat de vrijwillige ouderbijdrage voor een toenemend aantal gezinnen lastig is op te hoesten. De school springt niet meer bij, want door de bezuinigingen is dat onmogelijk gemaakt. Activiteiten als schoolkampen, feestjes en schoolreisjes worden dientengevolge bedreigd.

  Slinkende financiële middelen trekken uiteindelijk een zware wissel op de sfeer en leeromgeving voor leerlingen. Om deze situatie het hoofd te bieden dienen schoolleiding en OR creatief en innovatief na te denken over geldwervende activiteiten. Zelfredzaamheid wordt klaarblijkelijk een sleutelbegrip in de nabije toekomst.

  Scholen kunnen in ieder geval extra inkomsten genereren door een sponsoractie op te zetten. Behalve het spekken van de school- en ouderraadkas heeft een dergelijke actie andere positieve effecten. Samen opkomen voor de school zorgt voor betrokkenheid van de leerlingen en een hecht groepsgevoel. Communicatieve vaardigheden verbeteren, want leerlingen leren een verhaal te vertellen en mensen daarmee te overtuigen. Wanneer het concrete doel van een sponsoractie daarbij aan een bepaald thema hangt, ontstaat een actieve lesmethode en dat sluit aan bij de visie op ondernemend en betekenisvol onderwijs.

  Als gevolg van de economische recessie, zo concludeert Sponsoractieplan, worden scholen genoodzaakt tot het inzetten van fondsenwervende middelen om de schoolinrichting en leskwaliteit op niveau te houden. Evenwel draagt een goed opgezette sponsoractie ook bij aan een positieve sfeer, waarin kinderen worden betrokken bij ondernemende en sociale activiteiten. En dat is ook wat waard.

  (http://www.sponsoractieplan.nl)

 5. Als betrokkene bij Sponsoractieplan kreeg ik meermaals de vraag naar mogelijkheden voor online sponsoring. Dat hebben we in samenwerking met VanKaarstotServet voortvarend opgepakt en nu is de Sponsor Webwinkel online. Hier kunnen scholen zich aanmelden voor een eigen sponsorpagina en een keuze maken voor 6 artikelen om te verkopen in de winkel. De school ontvangt een link waarmee men bezoekers kan trekken naar hun sponsorwinkel.
  Van alle verkopen uit de persoonlijke sponsorwinkel komt 25% van de opbrengst ten goede aan de school.
  Eenvoudig opgezet, weinig inspanning, goede resultaten.
  Kijk op http://www.vankaarstotservet.nl/sponsorwebwinkel-1/aanmelden-sponsoractie.html voor meer informatie

  Tot uw dienst,
  Meint Schepers

 6. Kaart in Actie! is de specialist in alle kaartenacties voor scholen. Voor iedere gelegenheid, thema of doel biedt
  Kaart in Actie! een passende oplossing middels:

  Een snel en makkelijk op te zetten reguliere wenskaartenactie
  Een prachtige door de kinderen zelf gemaakte kaartenactie
  Een professionele thematische fotokaartenactie

  Kaart in Actie is daarom de methode voor scholen om een hartstikke leuke en doeltreffende inzamelingsactie op te starten.

  Quote:

  “Geen rompslomp, geen belasting voor de school, een gunstige verdeelsleutel van de gelden, een korte looptijd en bovenal natuurlijk een fantastische opbrengst voor de school.”

  De hele actie wordt door Kaart in Actie tot in de puntjes geregeld zodat de kinderen op een leuke manier leren bijdragen aan een groter doel. De school bereikt met minimale inspanning het maximale financiële resultaat.

  http://www.kaartinactie.nl

Speak Your Mind

*