Registratie vraagbaak helaas met moderatie

Ik heb een tijd geprobeerd om met een puzzeltje het aanmelden voor de vraagbaak voor spammers moeilijk te maken, zodat het voor echte mensen zonder vertraging kon verlopen. Helaas ben ik weer gedwongen om de registratie op de vraagbaak weer langs moderatie te laten lopen. Dat wil zeggen dat ik zelf de registratie moet goedkeuren voordat je op de vraagbaak een vraag kunt stellen. Op dit moment ontvang ik helaas weer te veel spamregistraties. Dit is op zich nog niet het probleem. Het grote probleem is wel dat deze spammers dan hun absoluut niet passende berichten kunnen posten. IK hoop dat iedereen hiervoor begrip heeft. In de regel wordt de mail altijd gelezen en zal registratie op normale tijden redelijk snel goed gekeurd worden. Het kan in sommige gevallen echter eventjes duren. Neem gerust contact op als je te lang moet wachten. Heel af en toe wil een aanmeldingsvraag wel eens in de spamfilter blijven hangen en dan wordt hij dus over het hoofd gezien.

Ingezonden verzoek

Onderstaand verzoek is naar ons gemaild door Paul van der Klein

Na 30 jaar advieswerk jeugdbeleid heb ik het roer omgegooid. De effecten van jeugdbeleid op het welzijn van individuele jeugdigen is doorgaans minimaal. Het onderwijs heeft vooral oog voor leerprestaties en minder voor hetgeen de individuele leerling bijzonder maakt. Dat kan beter. Vandaar dat ik me met een groepje partners rechtstreeks op groepen jeugd en hun groepsleerkracht wil richten. Aan hen de vraag of zij samen met ons en met elkaar willen ontdekken wie zij eigenlijk zijn, wat hen uniek maakt. In een gastles kunnen we met bijzondere werkvormen een klimaat realiseren dat duurzaam fijn, veilig en open is. In dat klimaat kunnen kinderen door verhalen en/of tekenen en/of praten dichter bij zichzelf en bij hun klasgenoten komen.

Behalve bewustzijnsontwikkeling verwachten we duurzame resultaten in de vorm van een fijne sfeer in de groep en meer genieten van elkaar. Dat dit uiteindelijk ook invloed heeft op de leerprestaties staat natuurlijk buiten kijf.

Meer hierover vind je op onze website en een verslag van een (MBO-)docent over onze gastles vind je hier.

We zoeken ouders en ouderraden om hen hierover informeren, we kunnen een ouderavond hierover verzorgen en we zoeken nog pilots om samen met kinderen en hun groepsleerkracht te onderzoeken wat wij gezamenlijk aan duurzame resultaten kunnen behalen.

Scholenonderzoek

Uit een persbericht:

Veel ouders vinden het moeilijk om hun mening te geven over de basisschool van hun kinderen.
Je wilt best iets kwijt maar hoe weet je dat jouw mening echt anoniem blijft?
www.scholenonderzoek.nl is een landelijke organisatie die zich tot doel heeft gesteld om iedere ouder in Nederland de kans te geven zijn/haar mening te geven, zonder dat de school daarbij inzage heeft in je persoonsgegevens.
De enquete is beschikbaar in 6 verschillende talen (waaronder Turks, Arabisch, Frans en Papiaments) en richt zich op thema’s zoals het contact tussen de leerkracht en leerling, pestgedrag, hygiene en nog veel meer onderwerpen waarover ouders een mening hebben. [Lees meer…]

Startproblemen vraagbaak

De overgang naar de nieuwe vraagbaak loopt nog niet helemaal soepel. Zo waren alle rechten van de vraagbaakleden verdwenen waardoor ze ingelogd geen toegang meer hadden tot de vraagbaak, terwijl ze dat uitgelogd opeens weer wel hadden. Als het goed is, is dit nu opgelost en kan iedereen, ook de leden, de vraagbaak weer bezoeken en doorlezen. Alleen leden kunnen vragen stellen en reageren. Wil je een vraagstellen, registreer je dan bij de vraagbaak.

Nieuw jasje

Het Ouderraad Netwerk heeft een nieuw jasje. Ook de vraagbaak heeft een facelift ondergaan. Zowel de website als de vraagbaak waren nodig toe aan een vernieuwde website met vernieuwde technieken. Ook is het mogelijk op de hoogte te blijven van de nieuwste berichten via rss-feeds.

Omdat ik nog druk bezig ben met het overzetten van alle inhoud is de kleurstelling nog niet overal gelijk getrokken. Want ook hier geldt dat tijdens de verbouwing, de ‘verkoop’ gewoon doorgaat, zodat de informatie voor iedereen bereikbaar blijft. Mis je iets of gaat er ergens iets fout, laat het dan alsjeblieft even weten. Dan zal ik proberen om het zo snel mogelijk op te lossen.